logo

>>Kanalizace

Dokumenty:

Dotazník - kanalizace Sýkořice


C2 Koordinační situační výkres - Sýkořice
D2 SCHEMATICKA SITUACE KANALIZACE
Informace k vybudobvání kanalizace v obci Sýkořice


Harmonogram stavby - Kanalizace Sýkořice 2020-2021

Smlouva o investičním příspěvku

Zápis o předání staveniště
Informace ke kanalizaci


Od pondělí 20.4.2020 zhotovitel kanalizace v obci Sýkořice začne s budováním kanalizačních stok. Občané budou s předstihem informováni o výkopových pracech okolo jejich nemovitostí. Případné uzavírky budou včas oznámeny. Věříme že pochopíte zhoršenou dopravní obsluhu a nezbytný nepořádek v obci během stavby.
OÚ Sýkořice

Copyright © obec Sýkořice